VISION och verksamhetsidé

VISion

Arvidsjaurs golfklubb ska vara välkomnande och tillgänglig där medlemmar och gäster träffas för att både umgås och spela golf. Golfbanan ska utifrån den lilla klubbens förutsättningar hålla en hög kvalitet och klubbens medlemmar ska känna delaktighet i verksamheten och värna om dess utveckling.
Golfbanan och golfklubben ska vara en naturlig del av föreningslivet i Arvidsjaur där spelare över generationsgränser delar ett gemensamt intresse och fritidssysselsättning.

Verksamhetsidé

Vi vill i Arvidsjaurs golfklubb bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vi vill därför forma vår idrott så att:

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor i olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för verksamheten
 • den ger alla som deltar en trygg och social gemenskap.
   

övergripande mål

 • Öka medlemsantalet till 400 medlemmar (jfr 2017: 317 medlemmar)
 • Dubblera antalet medlemmar i närområdet (Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele och Malå) från 2017 års nivå (120 st)
 • Arbeta för att få fler kvinnor att spela golf
 • Fortsätta utveckla banan för hög tillgänglighet och kvalitet
 • Välkomna alla nya medlemmar så de trivs och fortsätter att spela golf
 • Öka antalet greenfeegäster
 • Öka antalet sponsorer och samarbetspartners
 • Utveckla verksamheten med aktiviteter för klubbens medlemmar för ökad klubbgemenskap och idrottslig utveckling.