bra att känna till

När ni skall starta så skall det ske från bana nr 1 och när framförvarande boll spelat in på green.

Banpersonal
Banpersonal som arbetar på banan har alltid företräde.
Spelaren måste invänta klartecken från banpersonal innan slaget slås.

Bunkerkrattor
Bunkerkrattor skall alltid ligga i bunkern med skaftet i hålets riktning.Underlättar klippningen.

Företräde
Grupper som har spelat på hål med högre nummer har företräde framför grupper på hål med lägre nummer.
Låt alltid snabbare grupper spela igenom vid lämpligt tillfälle. Vid kö har tre och fyr-boll företräde.

Mobiltelefoner och annan elektroniska apparater
Spelare bör försäkra sig om att mobiltelefoner och annan elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare.

Vagnar/Golfbil
Det är inte tillåtet att dra/köra över tee, green och mellan green och greenbunkrar.

Hund
Det är tillåtet att medföra hund på och runt banan dock skall hunden alltid vara under uppsikt. Rastpåse bör medföras och vid behov användas. Du är alltid ansvarig för din hund.

Greenfee och Spelrättskontroll
Kontroll av greenfee och spelrätt utförs och personer med golfutrustning på banan, som inte löst greenfee eller saknar spelrätt, kan avvisas och få betala dubbel gällande greefee.

Speltempo
En kortare paus efter nio hål under en 18-hålsrunda är tillåtet. Dock skall det inte tas för givet att bollen bakom vill ha sitt speltempo förstört p.g.a fördröjningar. Tar man för lång tid på sig har bollen bakom rätt att passera.
Pausar man efter nio hål för att t.ex äta lunch har man förlorat sin plats.

Banskötsel
Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras. Dock ej på tee där lagningssand ( om möjligt ) ska användas.
Nedslagsmärken på green skall lagas. Bunkrar skall krattas och krattan läggas tillbaka i bunkern i hålets riktning.