Under åren har vi arbetat fram en årlig inriktning för vår bana. Det som har varit genomgående, är att erbjuda en bana i Norrlands inland med hög kvalité utifrån våra förutsättningar. Detta sker främst genom ett idogt arbete från bankommitténs sida.

Vi har idag 9 hål. Med 25 grästee och 11 utslagsplattor kan vi erbjuda spel över 18 hål. Vi har drivingrange och övningsgreen med bunkrar. Vår vilja är att kunna skapa ett träningsfält där det finns möjlighet till inspelsträning, ett antal korthål samt övningsgreener av skiftande karaktär. Detta hoppas vi kunna förverkliga inom de närmaste åren.

Vårt nuvarande klubbhus ser du på bilden här nedan. Här kan du få en kopp kaffe och en smörgås till en låg kostnad.

Foto: Joakim Lundberg


Ett tydligt ställningstagande som klubben har gjort är att prioritera ungdomsverksamheten som vi ser som en viktig del av etableringen av klubben i Arvidsjaur. Kan vi attrahera ungdomar kan detta locka fler i familjen att engagera sig inom golfen.

Arvidsjaurs Golfklubb drivs av ideella krafter och ett fåtal anställda, vilket är en förutsättning för vår överlevnad. Detta ställer höga krav på det ideella engagemanget i Arvidsjaurs Golfklubb. Vi kommer under året att utbilda våra ledare för att höja kvalitén. Vi är en ung klubb där varje steg är en ny erfarenhet. Vi har idag ett gott samarbete med närliggande klubbar och får en bra överspridning av deras erfarenheter.

Vår förhoppning är att det även fortsättningsvis skall finnas behov av oss i golfsverige. Vi tror på och arbetar för "Golf för alla i hela sverige".