Foto:Karl-Erik Smedetun

Följande prioriteringar är gjorda.

. Fortsatt hög kvalité på banan.

. Utveckla barn och ungdomsverksamheten.

. Förbättra informationen till våra medlemmar.

. Ledarutveckling.