golf i skogssameland

______________________________________________
 

Välkommen till Arvidsjaurs golfklubb

Vi jobbar med att utveckla vår hemsida. Den är under uppbyggnad.

Nyheter

2018 > 03

Välkommen till årsmöte för Arvidsjaurs Golfklubb tisdag den 10 april kl. 18.30. Lokal: Föreningsservice på Medborgarhuset. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar tas förslaget om stadgeändringar som presenterades vid föregående årsmöte upp till beslut. Dagordning och övriga möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan en vecka före mötet. 

Läs hela inlägget »

kalender