golf i skogssameland

______________________________________________
 

Välkommen till Arvidsjaurs golfklubb

Vi jobbar med att utveckla vår hemsida. Den är under uppbyggnad.

Nyheter

2018

Välkommen till årsmöte för Arvidsjaurs Golfklubb tisdag den 10 april kl. 18.30. Lokal: Föreningsservice på Medborgarhuset. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar tas förslaget om stadgeändringar som presenterades vid föregående årsmöte upp till beslut. Dagordning och övriga möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan en vecka före mötet. 

Läs hela inlägget »

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.  Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet. 

Läs hela inlägget »

Vi har bytt e-post adress till klubben. Den nya e-post adressen är: info@arvidsjaurgolf.se

Läs hela inlägget »

kalender