Årsmöte 10 april

Välkommen till årsmöte för Arvidsjaurs Golfklubb tisdag den 10 april kl. 18.30. Lokal: Föreningsservice på Medborgarhuset. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar tas förslaget om stadgeändringar som presenterades vid föregående årsmöte upp till beslut. Dagordning och övriga möteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan en vecka före mötet.